Historiens Verden  
     Forside        Log ind          
  
   Historie og samfund    Litteratur    Kunst og Arkitektur    Religion og Mytologi    Filosofi   Resten af denne tekst er kun tilgængelig for abonnenter.


     Jeg er oprettet        Bestil adgang     
Log ind via UNI-Login


Log ind via email, hvis du ikke bruger WAYF og UNI-Login  Log ind  


Opdagelsen af den minoiske kultur
Xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxx Xxxxxx Xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxx xxx xxx xx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x Xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx X. Xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx, xx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx’ xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxx 19. xxxxxxxxxx xx xxxxxx 20. xxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxx xx Xxxxx Xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxx xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

Den minoiske kulturs opståen
Xxx xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxx xx xx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxx- xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 4000 x.x.x., xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx 2000 x.x.x., xx xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xx xxx 3. xxxxxxxxx x.x.x. xx xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx 1900 xx 1400 x.x.x. xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxx, xx x xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx (1851-1941), xxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx Xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx Xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx, xx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx xx xxxx xx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.
Xxx xx xxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx. Xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxx’ xxxxxx Xxxxxxë, xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxx, Xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xx xxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xx xxxx Xxxxxxë xxxxxxxx xxx x xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxx xx, xxx xxx xxxx xxx x xx xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx. Xx xxxx Xxxxx’ xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx), xxx Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx. Xx xx xxxxxx xxx Xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx. Xxxx Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxx xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Minoisk religion
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxx. Xxx xxx x xxxxx xxxxxx, xx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xx x xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx 2000 x.x.x.
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx-xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx, xx xx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xxxx, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xx xxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx, xx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxx, xx, xx xx xxx xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx.

Minoisk livsstil
Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx-xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.
Xx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxx 1900, xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxx Xx Xxxxxxxxxx (”Xxxxxxxxxxxx”), xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx.
Xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx.

Minoisk økonomi
Xxxxxxxxxx xxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx x xx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx: xxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx. Xx xxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxx ”xxxx” xxxxx ”xxxxxxx”, xx xx xx xxxxxxxxxx xxx ”xxx xxxxxxx xxxxxx”. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxx 2. xxxxxxxxx x.x.x., xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxx, Xxxxx xx Xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx.
Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx Xxxxx (Xxxxxxxxx), xxx xxxxxx xxxx xxx Xxxxx. Xx Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx? Xxxx Xxxxxxxx xx xxx Xxxxx xxxx x xxx 17. xxxxxxxxxx x.x.x. xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x 1960’xxxx. Xxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xx xxx xxx xxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx, xx Xxxxx xxx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx- xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxx, xx xxx xx Xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx, xx xxx xxxx xxx xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxx. Xxx xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx (”xxxxxxxxxxxx”). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx x, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx x xxx 5. xxxxxxxxxx x.x.x. Xxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xx Xxxxxxx, xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

Den minoiske kulturs sammenbrud
Xx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxxx Xxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxx 100 xxxxxxxxx xxxx xxx Xxxxx. X xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx). X 1860’xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxx-xxxx, xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxx x 1866 xxxxxxxx xx xxxxx xxx, xxxxx xxx xxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx x 1870. Xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx. X 1967 xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx x Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxx x, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xx, xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx Xxxxxx x xxx 4. xxxxxxxxxx x.x.x. - xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx -, xx xxxxxxxxxx xx xx xxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx. X xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxx. X xx xxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xx x xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx. 1600 x.x.x., xxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx 1400 x.x.x., xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx Xxxxx xx Xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxx, xxx xxxx xx Xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xx xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxx Xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxx-xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxx xxxxx xxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx Xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x Xxxxxxx.
Xx xxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx? Xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxx xx Xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx x, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Publikationsår: 2015

Arbejdsspørgsmål:

1. Xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx Xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxx?

2. Xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx? Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx? Xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx?

3. Xx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx?

4. Xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx Xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx?

Anbefalet litteratur:

Xxxxxx, Xxxx Xxx
De græske sagnhelte x Xxxxx xxxxxxxx: Xxxxx xx Xxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxxxx, Xxxx Xxx
Græsk kunst og arkitektur x Xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx, 2014

Xxxxxxxxx, X.
Xxx xxx Xxxxxxxx xx Xxxxx
Xxxxxx: Xxxxxxxx Xxxxxxx, 1984

Xxxxxxxxx, Xxxxxx
Xxxxxxx: Xxxx xx Xxxxxx Xxx Xxxxx
Xxxxxxxxx, 1993

Xxxxxxxxx, Xxx
Xxx Xxxxxxx xxx xxx Xxxxxxxxx: Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx Xxxxxx Xxx
Xxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1999

Xxxxxx, Xxxxxxx
Xxxxxx xxx Xxxxxxxx Xxx
1981

Xxxxxxxxx, Xxxxxx
Xxx Xxxxxx Xxxxxx Xxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx, 1994

Xxxx, Xxxxxxxx
Xxx Xxxxxxx: Xxxxx xx xxx Xxxxxx Xxx
Xxxxxx, 1971

Xxxxxxxxx, X.
Xxxxxx Xxxxxxxx: Xxxxxx, Xxxxx, xxx Xxxxxx
Xxxxxxxx: Xxxxxxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxxx, 1993

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
Xxxxx xxx Xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, 1959)
1960

Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx
”Xxxx xxx Xxx xx Xxxxxxxxxxx Xxxxx” x Xxxxxxxxxxx xx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx 57, 1972.

Xxxxxx, X.
Xxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx
Xxx Xxxx: Xxxxx Xxxxxxx Xxxxx, 1960
    Biografier      Leksikon       

www.historiensverden.dkwww.romernesverden.dkwww.moderneverden.dkwww.graekernesverden.dkwww.tidligmoderneverden.dkwww.middelalderensverden.dkwww.oldtidensverden.dkwww.litteraturensverden.dkwww.rundtihistorien.dk

18.205.56.183